Krav og forventninger til gaster

Krav og forventninger

  • Timing: Vi prøver selvfølgelig at sikre, at vi er i nærheden, hvor du ankommer og afrejser, men det kan ikke altid lade sig gøre, så vær indstillet på en evt. ekstraudgift i form af hotelophold, ændring af billet mv.

 

  • Medicin: Har du kroniske lidelser og/eller tager medicin dagligt, så skal skipper informeres. Skipper skal informeres om hvilken sygdom du måtte have, hvilken medicin du tager og hvor ofte samt de eventuelle bivirkninger af medicinen.

 

  • Rusmidler: Alle former for narkotika er naturligvis forbudt.

 

  • Rygepolitik: Rygning er OK ovendæk. Ikke under.

 

  • Alkoholpolitik: Når der sejles nydes alkohol kun i særlige tilfælde.

 

  • Madlavning og rengøring: Er et fælles projekt.

 

  • Vedligeholdelse: Til søs repareres og vedligeholdes kun i nødvendigt omfang. I havn eller på ankerplads deltager alle i vedligeholdelsesarbejde, ekstra rengøring, reparationer, proviantering mv.

 

  • Redningsvest + livline: Benyttes under sejlads i mørke, i dårligt vejr samt efter skippers anvisning.

 

  • Rorvagt: Der er altid en rorvagt, der holder udkig og sørger for at skibet holder sin kurs, ikke er på kollisionskurs med andre skibe mv.

Se de nærmere vilkår her