Yderligere om rig

Møn 391 har en ufattelig solid rig og Bliss rig er yderligere forstærket. Som standard har Møn 391 4 vanter (2 overvanter og 2 undervanter) i hver side, hvilket giver en solid beskyttelse af masten. Bliss og har også kutterstag til at sætte stormfokken. Særligt til styrkelse af masten når stormfokken sættes, er Bliss endvidere rigget med flyvende/løse bakstag med blokke for opstramning.

 

Jeg foretager selv jævnligt rigeftersyn fra dæk og bådmandsstol og har ved flere lejligheder haft professionelle riggere for at få fuld sikkerhed.

 

Fra riggereftersyn i juni 2012, hvor der også blev udfærdiget rapport var konklusionen: ”Der er ikke fundet nogle synlige defekter på riggen. Riggen er i god stand.”.

 

Inden Atlanterhavsturen fra Caribien mod Europa fik vi endvidere udfærdiget rigeftersyn (på St. Maarten, 12/04/2013), hvor der blev udfærdiget følgende skriftlige rapport:

We carried out a rig inspection on … Bliss at Simpson Bay Marina and found that mast and boom were in good condition.

All standing rigging was in good condition and no defects we found.

The furler was not a recognized brand but was in working order.

All halyards were worn but still usable.

In our opinion the boat is safe to sail.

 

Store dele af den løbende rig er udskiftet i 2012/2013.

 

Anderson spil – MANUAL 46ST – ST FS ver. 4.0 – 4.0

 

Anderson spil – MANUAL 46ST – ST FS ver. 4.0 – 4.0